oriolrull@gmail.com 678 41 05 06 Jardineria Integrada

JARDINERIA ECOLÒGICA

CRITERIS DE JARDINERIA ECO

LA JARDINERIA DEL FUTUR

COM HA DE SER:

Ha de ser un jardí el més autònom possible, respectant al màxim la seva evolució natural i que necessiti la mínima actuació humana.

Que creï els mínims residus possibles, tant vegetals com en el sòl per culpa de la utilització de productes químics.

Que respecti la distància de plantació, per tal de no haver de realitzar podes severes a les plantes, i evitar grans quantitats de residus vegetals.

Que no desgasti els recursos naturals ni en la seva construcció ni el seu manteniment.

No introduir productes insecticides ni fungicides d’ampli espectre, només introduir productes fitosanitaris naturals i específics, que no malmetin l’entorn ni les persones.

Ha de ser un jardí respectuós amb el medi, utilitzant planta de clima mediterrani i amb floracions allargades al ser possible durant tot l’any, i així afavoreixi la biodiversitat (fauna i flora autòctona).

Ha d’aconseguir minvar el consum de l’aigua el màxim possible, utilitzant plantes amb escasses necessitats hídriques, i s’hauria de poder reutilitzar l’aigua de pluja o altres aigües residuals prèviament tractades.